Nieuwbrief 18 juni 2022

Beste lezer,

Stand van zaken

Het is een flinke poos stil geweest.
Niet omdat wij stil hebben gezeten, maar omdat wij naast ons werk voor de buurt, druk in de weer zijn geweest om heel (bestaand) Noord hoger op de agenda te krijgen .
Zowel bij de Politiek en als de corporaties.

Dat is aardig gelukt!
Maar de hamvraag is: wat gaat ons dat opleveren?

In het nieuwe coalitie akkoord wordt extra geld voor Noord uitgetrokken.
Maar daarin wordt ook aangekondigd dat er fors gaat worden bezuinigd.
Wij gaan er van uit dat Noord daarbij niet zal worden gespaard.
En dan wordt het afwachten wat er per saldo overblijft.

Bij de corporaties hebben wij ook gehoor gevonden.
Maar die staan onder extreme druk om meer nieuwbouw te leveren.
En dan is het afwachten wat er naar de bestaande oudbouw gaat
En vooral naar Noord.
Waar de kwaliteit het slechtste is.

Tot zover het grotere plaatje.
In de volgende nieuwsbrief (veel) meer.
In het tweede deel van deze nieuwsbrief beperk ik mij tot 2 onderwerpen die nu op korte termijn de aandacht vragen.
Dat zijn : de aangekondigde sluiting van de VerbroederIJ en de besteding van het buurtbudget.

De VerbroederIJ

In eerdere nieuwbrieven hebben wij al gemeld dat de gemeente wil dat de VerbroederIJ vertrekt om plaats te maken voor een tijdelijke Techschool
Wij hebben daarover groot alarm  geslagen bij de politiek.
Ondersteund door een petitie die bijna 5000 keer is ondertekend
(met nogmaals dank aan initiatiefneemster Hetty Oorbeek)

Ons alarm heeft geleid tot meerdere gesprekken en een bezoek van de Burgemeester.
Helaas heeft dat tot dusver iets opgeleverd

Omdat de gemeente geen alternatieven wist te vinden (sic).
Is architect Ronald Hooft op zoek gegaan.
Zijn alternatief gaan wij komende week aan het college voorleggen
Met het verzoek om daar goed door externe deskundigen naar te laten kijken
Daarnaast gaan wij een buurtbijeenkomst beleggen om te horen hoe daar tegen het alternatief wordt aangekeken.

Buurtbudget Noord

Budget vinden wij een groot woord; wij zien dit als een budgetje.
In de afgelopen maanden is daar door actieve buurtbewoners een hele reeks aan plannen en plannetjes ingediend.
Het een nog leuker dan het andere!
https://buurtbudgetnoord.amsterdam.nl/oudnoord/

Vanaf 20  juni mag je stemmen welk project je het mooiste vindt.
Uiteindelijk zal dat een paar blije gezichten op leveren.
En verder vooral heel veel teleurstellingen.

Waar je van de gemeente helaas niet over mag stemmen is de hoogte van het beschikbaar budget(je).
Maar zoals bekend zijn wij niet voor een gat te vangen.
Wij hebben een prima alternatief.
Stuur je voorstel op naar ons.
Wij zullen er dan voor zorgen dat alle voorstellen in de vorm van een raadsadres bij de politiek worden neergelegd.
Aangezien wij daar niet heel veel van verwachten, hebben wij alvast een troostprijs in de vorm van een “budgetparty” bij De VerbroederIJ
Voor de vele “verliezers”
Natuurlijk zijn de winnaars ook van harte welkom!

Tot zover voor dit moment.
Over 14 dagen veel meer.

MdB 18-06-2022