Nieuwsbrief 10 juli 2019

Buurtbijeenkomst

Wij hebben er lang op moeten wachten, maar 8 juli was het dan zover:

Een eerste (gezamenlijk) overleg over de toekomst van onze buurten.

Heel kort voor de zomervakantie, maar toch met een heel goede opkomst en een goede sfeer.

Gezien de lange voorbereidingstijd hadden wij wel op meer inhoud gerekend.

Niettemin is er toch wel het nodige toegezegd.

Bovendien is afgesproken dat wij daarbij als volwaardige partners zullen worden betrokken.

Maar: wat verloopt het allemaal moeizaam en traag!

Vooral bij de corporaties.

Er is al vanaf 2015 toegezegd dat dat er plannen zouden worden gemaakt.

Vorig jaar nogmaals bekrachtigd in een intentieovereenkomst.

Gezien die voorgeschiedenis vonden wij het resultaat wel erg mager.

Door de corporaties werd netjes gerapporteerd over lopende projecten en plannen.

Maar voor alles wat verder gaat verwezen naar overleg op stedelijk niveau over nieuwe prestatie afspraken.

Waarbij wel erg vaak het woord ingewikkeld werd gebruikt.

Dat stedelijk overleg is overigens wel heel belangrijk; omdat daarin oa zal worden vastgelegd hoeveel middelen er zullen worden uitgetrokken voor de ontwikkelbuurten.

Wij zullen dat overleg op de voet blijven volgen en zo nodig opnieuw aan de bel trekken.

En zodra die stedelijke afspraken rond zijn, willen wij alsnog van de corporaties horen wat de plannen zijn voor onze buurten.

Vervolg buurtbijeenkomst

Wij gaan alles wat is besproken en is toegezegd nog eens goed op een rij zetten.

En na de zomer met de gemeente en de corporaties bespreken hoe dat verder uitgewerkt gaat worden.

Tot slot

Dat was het tot dusver.

Iedereen een prettige zomervakantie gewenst.

En tot ziens in september!

MdB