Nieuwsbrief 10 oktober 2019

 

Buurtoverleg 14 oktober 2019

Herinnering

Op 8 juli hebben gemeente en corporaties hun plannen gepresenteerd.

Voor onze reactie; zie site onder documenten

Maandag 14 oktober gaan wij de vervolgacties bespreken.

In Huis van de Wijk De Meeuw; van 19:30 -21:00 uur.

 

Onze wensen zijn bekend:

De buurt moet flink opgeknapt worden, met garanties voor de zittende bewoners.

En daar zullen gemeente en corporaties voldoende geld voor moeten vrijmaken.

 

Daarover wordt nu hard onderhandeld tussen gemeente en corporaties.

Maar dat blijkt “ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld”.

 

Dat zien wij ook terug op projectniveau, oa bij De Punt.

 

Wij houden de diverse onderhandelingen stevig onder druk; onder andere via overleg met de wethouder, inspraak in de Raad, schouw etc.

 

Ondertussen gaan de corporaties gewoon verder met lopende zaken.

En zo hoort het ook, want er valt meer dan genoeg te doen.

Maar wij kunnen niet zo maar verder.

Er spelen een aantal zaken die echt de verkeerde kant op gaan en waar op korte termijn iets aan moet worden gedaan’.

Dan hebben wij het concreet over:

  • Instroom van kwetsbare groepen
  • De voortgaande “verkamering” van huur en koopwoningen
  • De Omzetting van sociaal naar (dure) vrije sector
  • De tijdelijke verhuur aan studenten en expats

Voorstel van ons bestuur:

Gewoon stoppen hiermee. Tot de, meerdere malen toegezegde, lange termijn plannen klaar zijn en daarover met de buurt is gesproken.

Dat zet meteen druk op de ketel om daar eens wat meer tempo met te maken.

 

Openbare ruimte

Operatie Dirk

Er is de afgelopen jaren van al alles gebeurd. Waaronder de vernieuwing van een aantal straten en pleinen.

En er staat het nodige op het programma waaronder het Pluvierplein.

Dat is allemaal prima.

Maar wij hebben al eerder laten weten dat er ook wat moet gebeuren rondom Dirk van de Broek.

Want dat gebied ligt er nu treurig bij.

Verder zal er ook snel iets moeten gebeuren aan de looproute naar Jumbo.

Want die lijkt nergens nar.

Omdat gemeentelijke plannen uitblijven, gaan wij binnenkort zelf een aantal ontwerpateliers organiseren. Met professionele ondersteuning.

Om te kijken wat hier aan kan worden gedaan. Met de nadruk op de (zeer) korte termijn.

Nader bericht volgt.

 

Beheer;

Invulling functie buurtbeheerder

Vanuit onze buurten zijn er heel veel wensen: van vuilophaal tot verzorgen bloembakken.

Naast de gebiedsmanager komt er nu een buurtbeheerder, speciaal voor dit soort zaken.

Wij willen graag met jullie bespreken wat de wensen zijn.

 

Hamerkwartier;

Tijdelijke invulling Drakaterrein

De herontwikkeling van het Hamerkwartier loopt trager dan gehoopt. Maar dat is helemaal niet erg.

Want dat biedt ruimte aan allerlei leuke en spannende tijdelijke initiatieven.

Dat gaat bijna altijd zonder veel problemen.

Maar niet bij Draka.

Daar hebben de gebouwen hebben inmiddels een tijdelijke invulling gekregen.

Maar ligt het oude opslagterrein er nog helemaal verlaten bij.

Zonde van zo’n prachtige plek langs het IJ.

Wij hebben het Projectbureau gevraagd om te kijken wat daar aan gedaan kan worden.

En wij hebben Draka (nu Prysmian) een brief geschreven om daar medewerking aan te geven.

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Eigen Haard

Invulling Stork terrein

Eigen Haard heeft veel bezit in onze buurten en met het Storkterrein ook nog een “gouden plek” in het Hamerkwartier.

Die plek is nu tijdelijk in gebruik, maar Eigen Haard is inmiddels bezig met plannen voor de langere termijn.

Wij hebben contact gezocht met Eigen Haard om ook eens te praten over de wensen uit onze buurten.

Wij hebben daarover eerder al wat op papier gezet.

En wij hebben een mail ontvangen van een buurtbewoner met nog veel meer wensen en ideeën.

Wij willen graag met jullie bespreken hoe wij daarmee verder gaan.

 

MdB

10 oktober 2019