Nieuwsbrief 11 mei 2021

Renovatie De Punt

De plannen voor de renovatie van De Punt gaan de beslissende fase in.
De huurderscommissie is al akkoord gegaan met de bouwkundige plannen.
Maar had nog een paar belangrijke punten voor het sociaal plan.
Waaronder:
• de mogelijkheid om vanuit een te kleine sociale woning door te schuiven naar een grotere
• en huurmatiging voor de vrije sector woningen
Daarover heeft inmiddels een goed gesprek plaatsgevonden met de directie van De Key.
Daarmee kunnen de plannen nu verder.
Maar daarvoor zullen nog meerdere stappen moeten worden doorlopen.
Als daarbij geen vertragingen worden opgelopen kan het proefproject eind van het jaar van start.

Operatie Dirk
Operatie Dirk is een initiatief van ons platform om het gebied rondom Dirk en Jumbo een beetje op te knappen; in afwachting van de plannen voor de lange termijn.
De voetgangersroute naar Jumbo is inmiddels aangelegd en de beplanting is ingezaaid.
En het ziet er nu al een stuk beter uit.
De volgende stap is het verbeteren van het entreegebied rond Dirk
Waaronder verplaatsing van de Viskraam en de verhuizing van de Bloemenkraam.
Het stadsdeel heeft daar menskracht en budget voor vrijgemaakt.
Waarvoor dank!
Binnenkort meer over de verdere procedure.

Pluktuin Draka
In de afgelopen jaren hebben wij meerdere malen gevraagd om het Drakaterrein open te stellen voor initiatieven uit de buurt.
Toen dat maar niet opschoot hebben wij zelf een plan gemaakt.
En dat besproken met de Prysmian/Draka de huidige eigenaar
En Hines en ontwikkelaar Provast de toekomstige eigenaar en ontwikkelaar.
Die gesprekken zijn in goede sfeer verlopen en hebben geleid tot een overeenkomst waarbij wij een flink deel van het braakliggende terrein mogen gebruiken voor een pluktuin/moestuin.
Volgens de laatste planning kan die begin juni open.
Daarom heen gaan wij natuurlijk een leuk openingsfeestje organiseren.
Nadere berichten volgen.

Plantsoen Vogeldorp
Het plantsoen is, tegen de zin van de buurt in, een flinke tijd gebruikt als bouwdepot voor werkzaamheden in het Blauwe Zand.
In oktober vorig jaar is het plantsoen weer ontruimd.
Maar helaas niet hersteld in oude staat.
Wij hebben onlangs de gemeente, daarover in gebreke gesteld.
En dat lijkt te hebben geholpen.
Want de verdwenen bloemperken zijn weer opnieuw aangeplant.
En er is ook opnieuw gras ingezaaid.
Het wachten is nu nog op de plaatsing van 2 bomen.
Als gebaar naar de buurt voor de overlast.
Dat vond iedereen een goed idee.
Maar de uitvoering wil maar niet lukken.

Pluvierplein
Ook goed nieuws van het Pluvierplein.
De gemeente heeft de speelplaats in overleg met de bewoners opgeknapt.
En die ziet weer prima uit.
Er is ook leuk zitje voor de ouders
Dat hebben wij meteen ingewijd met een bestuursvergadering in de open lucht.

Rotonde
Helaas geen goed nieuws over de rotonde.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft er opnieuw overleg met de buurt plaatsgevonden.
De sfeer van dat overleg was goed.
Maar inhoudelijk verliepen de gesprekken uiterst moeizaam.
Ons alternatief plan, met minder asfalt en 30km op de Meeuwenlaan, is afgewezen
En de project organisatie gaat gewoon verder met het oorspronkelijke plan.
Met enkele minimale aanpassingen.
Men wil dat voor de zomer in procedure brengen.
Wij hebben wethouder een brief gestuurd dat dit niet in overeenstemming is met haar toezeggingen aan de gemeenteraad.
En wij hebben die brief ook doorgestuurd aan de gemeenteraad.
Zie onze site onder documenten.
Wij gaan kijken of de brief nog tot aanpassingen gaat leiden.
Zo niet, dan gaan wij de plannen formeel aanvechten.

Voortgang grote nota’s
Voor dit voorjaar waren drie grote nota’s aangekondigd
• De investeringsnota Hämerkwartier
• De principenota Vogelbuurt en IJpleinbuurt
• Mobiliteitsplan Noord

Op de eerste twee moeten wij nog wachten.
Maar het mobiliteitsplan is inmiddels vrijgegeven voor inspraak.

Daarin de voorspelbare conclusie dat de verkeersdruk fors gaat toenemen.
En dat er flink zal moeten worden bijgestuurd en geïnvesteerd om het toegenomen verkeer in goede banen te leiden.
Met name bij ons in de buurt.
Met als belangrijkste een ingrijpende aanpassing van de Johan van Hasselt-as.
Vanaf Oostveer tot NH Hoteles aan de Westkant.

Voor ons een belangrijk argument om nu geen grote investeringen te doen in aanpassing van de rotonde.
In volgende nieuwsbrief meer.

MdB
11 mei 2021