Bewonersplatform Vogelbuurt en IJpleinbuurt

Nieuwsbrief 13 juli 2020

Informatiebijeenkomsten

Vorige maand zijn er 2 informatie bijeenkomsten geweest.
Over de plannen voor het Hamerkwartier en over de het Mobiliteitsplan Noord.
In beide gevallen voorzien van wat leuke filmpjes.
Maar met weinig concreet nieuws.
En helaas zonder enige stukken waarin je kunt terug lezen wat er nu precies gaat gebeuren.
Dat komt allemaal dit najaar.
Dan komt ook de lang aangekondigde, maar even lang uitgestelde, Principenota Vogelbuurt en IJpleinbuurt.
Voor wie niet zo kan wachten………….

Toch nog een vakantiegroet van College en ambtenaren

Wij gaan nu met vakantie (Reces).
Hierbij de plannen voor de aanpassing van de Rotonde Meeuwenlaan.
Wij horen in september wel wat u er van vindt.

Wij hebben inmiddels geantwoord.
“De Groeten terug!”

Vlak voor de zomervakantie een plan sturen, waarin het aantal asfaltstroken met 10 wordt uitgebreid en waarin het verkeer op de Meeuwenlaan met 50% gaat toenemen.
Daar gaan wij natuurlijk niet mee akkoord.
Bovendien ontbreken er essentiële gegevens, waaronder een becijfering van de Milieueffecten.

Dus: “Gelieve dit plan terug te nemen”.
Tot alle relevante informatie op tafel licht en pas weer in de inspraak te brengen als de bewoners terug zijn van hun welverdiende vakantie.

Voor degenen die, ondanks vakantie (Reces), toch alle stukken wil lezen.
Bijgevoegd:
Ons bezwaarschrift (AWB) plus 2 WOB verzoeken.

MdB 13 juli 2020