Nieuwsbrief 14 maart 2020

 

Positief

 

Afgelopen donderdag was het dan zover: de presentatie van de (concept) plannen van gemeente en corporaties voor onze buurten.

Precies een half uur voor de start kwam het kabinet met het advies om voortaan contacten tot het minimum te beperken en zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

En met de aankondiging dat evenementen met meer dan 100 personen zouden worden afgeblazen.

Ondanks deze ongelukkige samenloop, kwamen er toch nog rond de zeventig bewoners opdraven.

Tijdens de bijeenkomst waren er weer de bekende borden met mooie, maar zeer vage, goede voornemens.

Gelukkig:

Daartussen, op een heel onopvallende plek, een overzicht van concrete acties en maatregelen die nu uitgevoerd gaan worden.

Dat had , wat ons betreft, een betere en opvallender plek verdiend.

Maar niet getreurd; het draait natuurlijk om wat daar wordt toegezegd.

En daar kunnen wij heel positief over zijn:

Er is duidelijk geluisterd naar de zorgen en opmerkingen vanuit de buurt.

En er komen ook concrete maatregelen om daar op korte termijn wat aan doen.

Met als belangrijkste:

  • Aanstelling van een Buurtconciërge (schoon en veilig)
  • Stop op de instroom van kwetsbare groepen
  • Stop op verkoop van woningen (NB met nog een kleine slag om de arm)
  • Meer woningen met middenhuren (20-25% van de vrijkomende woningen)
  • Betere informatie voorziening (via een maandelijkse nieuwsbrief)

 

Voor de langere termijn werd ook van alles aangekondigd. Waaronder:

  • Een aantal nieuwe onderhoud en verbeteringsprojecten
  • En een verdere concretisering van de doorstroom mogelijkheden naar het Hamerkwartier

 

Al met al dus heel wat.

 

Wat hebben wij gemist?

In het overzicht van acties voor de korte termijn misten wij de vervolgacties op de schouw van de openbare ruimte in De Punt

En verder vonden wij de teksten over de vervolgacties Operatie Dirk nogal vrijblijvend.

Op die beide onderwerpen verwachten echt meer tempo en daadkracht!

 

De plannen voor de langere termijn vonden wij ook nog erg vaag

Op landelijk en stedelijk niveau is duidelijk uitgesproken dat de bestaande voorraad de komende jaren ingrijpend moet worden verbeterd en verduurzaamd.

Die voornemens zullen concreet moeten worden doorvertaald naar wijk en buurtniveau.

Die doorvertaling was er nog niet.

Er is nog tijd genoeg om dat alsnog te doen.

Maar daar moet nu wel een begin mee worden gemaakt.

Wij gaan dat op de agenda voor komend najaar zetten.

 

Verkeersdruk

Het belangrijkste onderwerp wat wij misten is een goede visie op de leefbaarheid van onze buurten nu er in de komende jaren rondom onze buurten zoveel woningen bijgebouwd gaan worden.

In de vorige nieuwbrieven hebben wij gemeld dat wij daar zelf een nota over hebben geschreven.

Met daarin zeer kritische noten over de gemeentelijke plannen om de rotonde om te bouwen naar een kruispunt met stoplichten (mee eens!) en daarbij het aantal asfaltstroken te verdubbelen (faliekant tegen)

De bijeenkomst daarover in Nieuw Amstelrade op 26 maart as kan, vanwege de corona crisis, niet doorgaan.

Wij gaan nu kijken of wij via site, mail en sociale media een bewonersraadpleging kunnen organiseren.

 

Het vervolgtraject

De plannen van gemeente en corporaties zijn nog concept.

Wij krijgen nog de gelegenheid om daar formeel over te adviseren.

Wij weten nog niet hoe en wanneer.

Zodra dat bekend laten wij weer van ons horen.

 

Voortgangsbewaking

Zoals aangegeven zijn wij blij met het pakket van toezeggingen.

En wij vertrouwen er op dat die ook worden nagekomen

Maar er is een oude tegeltjes wijsheid die zegt:

“Vertrouwen is goed, maar controleren is beter”

Daarom gaan wij met gemeente en corporaties bespreken hoe wij de voortgang beter kunnen monitoren.

Wordt vervolgd.

 

MdB 14 maart 2020