Goed nieuws over de plannen voor de Rotonde!

De plannen voor de rotonde zijn afgelopen donderdag besproken in de gemeenteraad.
En die hebben wij vooraf een heel duidelijke boodschap meegegeven:
Het is voor ons onacceptabel dat het Hamerkwartier wordt herontwikkeld tot een autoluwe wijk en dat wij worden opgescheept met de verkeersoverlast: in de vorm van heel veel extra asfaltstroken en heel veel extra verkeer over de Meeuwenlaan
Die boodschap is goed overgekomen!
De Raad heeft heel duidelijk laten weten dat zij niet blij zijn met deze plannen en met de wijze waarop de participatie is verlopen en aan de wethouder gevraagd om opnieuw in overleg te gaan met de buurt.
Het goede nieuws:
Dat heeft zij ook toegezegd.
Als eerste stap zal op 21 jan zal een gesprek plaatsvinden over de het vervolgtraject.
Onze inzet voor dat gesprek:  een bredere aanpak, met meer ruimte voor maatwerk en betere betrokkenheid van de buurt.

Een bredere aanpak
De huidige plannen zijn heel eenzijdig gericht op verbetering van de doorstroming richting Hamerkwartier en op de verkeersveiligheid.
Met verwaarlozing van alle andere aspecten waaronder de gevolgen voor de Vogelbuurt zoals:
• verslechtering van leefklimaat (luchtverontreiniging, geluidsoverlast)
• aantasting beschermd stadgezicht
• aantasting verblijfsklimaat in de Meeuwenlaan.

Voor het vervolgtraject willen een veel bredere benadering; vanuit het uitgangspunt ongedeelde stad.
Met een goede afweging van alle belangen en niet alleen de verkeerskundige.

Met meer ruimte voor maatwerk
Tot nu toe heeft de gemeente steeds gesteld dat de wet geen ruimte  laat.
De wethouder heeft inmiddels toegegeven dat er helemaal geen wettelijke voorschriften bestaan, maar uitsluitend ontwerprichtlijnen met ruimte voor maatwerk.
Helaas heeft zij daar meteen aan toegevoegd dat de marges beperkt zijn.
Daarom nogmaals de letterlijke teksten uit de toelichting bij de richtlijnen:
“Iedere weglocatie heeft zijn eigen lokale randvoorwaarden. De richtlijnen worden dan als uitgangspunt genomen, voor het leveren van maatwerk passend in de omgeving van de weg. Dit wordt ook wel “lokaal specifiek ontwerpen” genoemd”.
Daarin wordt helemaal niet gerept over smalle marges.

En betere betrokkenheid van bewoners
Die betrokkenheid staat en valt met een tijdige en goede informatievoorziening.
Te beginnen met goede verkeersprognoses met een overzicht van maatregelen om die, zo nodig, sturen.
Daarna een goed overzicht van de verschillende verkeerskundige oplossingen met een overzicht van alle voor en nadelen.
Vervolgens voldoende tijd die informatie te bestuderen en te bespreken.
Met de mogelijkheid om alternatieven aan te dragen.

Dat heeft tot nu toe allemaal ontbroken; dus dat willen wij alsnog.

Samengevat:
Goed nieuws: er kan opnieuw worden gesproken.
Binnenkort bericht: hoe, wie, wat, waar en wanneer.

En als altijd: mocht je ons iets willen meegeven voor het gesprek over het vervolgtraject. Stuur ons dan een mailtje.

MdB
21 dec 2020