Nieuwsbrief 24 augustus 2020

Kruispunt Meeuwenlaan Johan van Hasseltweg

Hoe kan dit?

Bij de start van de zomervakantie ontvingen wij een heel onaangename verrassing in de vorm van de Nota van Uitgangspunten voor de ombouw van de rotonde tot kruising met stoplichten.
Met voorstellen die er oa toe gaan leiden dat er op de Meeuwenlaan heel veel auto verkeer bijkomt
Volledig in strijd met recente toezeggingen van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck
Wij hebben haar via onderstaande open brief om uitleg gevraagd.

Open brief

Geachte Wethouder, beste Marieke,

Tijdens het webinar van 9 juni over de investeringsnota Hamerkwarier heb je uitgesproken dat:
“Het Hamerkwartier geen enclave mag worden”.
En dat je in de plannen ” heel duidelijk een connectie wil leggen met de omliggende buurten” .
Daaraan heb je nog toegevoegd dat:
“De Meeuwenlaan (dus) veel beter toegankelijk zal moeten zijn, zodat de oversteek makkelijk te maken is. En dat moet ook een prettige plek worden, plaats van een gevaarlijke straat waar je met gevaar van eigen leven over moet steken.”

Een herbevestiging van eerdere bestuurlijke uitspraken.
Maar om dat daar in de buurt toenemende twijfels over waren ontstaan, waren wij daar toch blij mee.

Helaas was dat maar van korte duur.
Want precies 1 maand later ontvingen wij, van het college, een Nota van Uitgangspunten voor de aanpassing van de kruising Meeuwenlaan Johan van Hasseltweg, met voorstellen die totaal haaks staan op alles wat jij hebt toegezegd.

Kort samengevat:

Kruising Johan van Hasseltweg:
− 50% meer autoverkeer
− 10 asfaltstroken er bij

Meeuwenlaan:
− 69 procent meer autoverkeer in de ochtendspits
− 82 procent in de avondspits

Heel ingrijpende voorstellen zonder een rapportage over de effecten voor milieu en leefbaarheid in onze (beschermde) buurten.

Onze vraag: Hoe kan dit?

Wij kunnen voorlopig maar 1 verklaring bedenken. En dat is dat u volledig op het verkeerde been bent gezet door de NvU.

Want daarin wordt:
Niet helder (cijfermatig) uiteen gezet wat de voorstellen inhouden.
Een heel incompleet verslag gegeven van de inbreng vanuit de buurt.

En een vervolgprocedure voorgesteld die nergens naar lijkt:
− Midden in de zomervakantie
− Met stukken die je moet opvragen
− Waar je vervolgens zelf mee aan het rekenen moet om te zien wat de gevolgen zijn

En met voorstellen die niet sporen met de grotere plannen die nu in discussie zijn zoals:
− De sprong over het IJ/ adviezen commissie d Hooghe (sluiten van de fietsring)
− Mobiliteitsplannen Noord (ingrijpende aanpak van de hele Van Hasseltzone)

Ambtelijk is ons geantwoord dat wij deze kritiek maar op papier moeten zetten.

Maar gezien de gang van zaken tot dusver hebben wij daar totaal geen vertrouwen in!

Wij hebben direct na vrijgave van de Nota al een klacht AWB ingediend plus een WOB verzoek.
Die overigens nog steeds niet zijn beantwoord. Terwijl de wettelijk voorgeschreven wettelijke termijn al zijn verstreken.

Wij zullen binnenkort nog komen met een inhoudelijke reactie.
Concept bijgevoegd
Vanwege de vakanties hebben wij die nog niet met de buurt kunnen bespreken.
Wij hopen dat in de 2e week van september alsnog te kunnen doen.

De belangrijkste vraag bij die bespreking zal zijn:
Heeft dat überhaupt wel zin. Want wat zijn bestuurlijke toezeggingen waard als daar (ambtelijk) op deze wijze mee wordt opgegaan.

Wij hopen van u daar over van u een heldere uitspraak te krijgen.
Die wij kunnen meenemen in het overleg met de buurt.

Mede met het oog op de inspraak bij de grote nota’s die er nog aan zitten te komen:
− De investeringsnota Hamerkwartier.
− De principenota Vogelbuurt en IJpleinbuurt.

Wij hopen snel de nodige duidelijkheid van je krijgen.

Het Bewonersplatform Vogelbuurt en IJpleinbuurt

23 augustus 2020

Vervolg traject

Wij hebben al eerder bezwaar gemaakt tegen de procedure
Zie vorige nieuwsbrief
Dat bezwaar is nog steeds niet beantwoord, hoewel de wettelijke termijn al is verstreken

Wij hebben nu ook een concept inhoudelijke reactie opgesteld en die staat nu op onze site
Wij horen graag wat je er van vindt.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je ons komend weekeinde bellen tussen 10-18;00 uur op 06 53304220. Je kunt natuurlijk ook per mail reageren

Naast deze nieuwsbrief gaan wij de deze week ook een bericht op Vogelburen plaatsen en flyeren.

Op 7 september volgt nog een bijeenkomst in De Meeuw van 19:30 tot 20:30 uur
Wij zullen de gemeente uitnodigen om daar tekst en uitleg te geven

MdB
24-08 -2020