Nieuwsbrief 30 april 2020

 

Druk voorjaar!

In de eerste nieuwbrief van dit jaar kwamen wij met de aankondiging dat er een hele reeks plannen zit aan te komen en dat het een druk voorjaar zou worden:

  • Vervolgplannen Vogelbuurt (oa Principenota en uitwerking van afspraken met corporaties)
  • Openbare ruimte (plannen Rotonde, inrichting Meeuwenlaan, vervolg operatie Dirk)
  • Verkeer (Sprong over het IJ en mobiliteitsplan Oud Noord)
  • Uitwerking plannen Hamerkwartier (oa milieu effectrapportage, investeringsnota)
  • Uitwerking plannen Sixhaven ( besluit over de scenario’s)

Hoe anders kan het lopen?

Sindsdien zijn wij in een heftige corona crisis beland, waardoor alles ineens anders is geworden.

Medisch lijkt de crisis nu enigszins onder controle. Maar zolang het virus onder ons is zullen wij nog heel voorzichtig moeten blijven.

Hoe de wereld er daarna zal uit zien is nog heel onzeker. De economische schade is nu al groot. En zal in de komende tijd nog veel verder gaan oplopen.

Daar zal vroeger of later een prijs voor moeten worden betaald. Ook in onze buurten.

 

Hoe nu verder met Vogelbuurt en IJpleinbuurt?

Kunnen de aangekondigde lange termijn plannen nu naar de schroothoop?

Voor de Vogelbuurt en de IJpleinbuurt zeker niet!

Die zijn beide dringend toe aan verbetering en verduurzaming.

Daarom hebben wij ook om een plan van aanpak gevraagd.

Tijdens de inloop middag van 12 maart jl in het Brederode College hebben gemeente en corporaties al een tipje van de sluier opgelicht.

In een eerste reactie hebben wij aangegeven dat wij redelijk tevreden waren over de (concrete) afspraken met de corporaties.

Maar in de gemeentelijke stukken lazen wij vooral veel nog (erg vage) goede voornemens. Zonder middelen om die te gaan uitvoeren.

Wij wachten nu op de definitieve stukken. Die komen in mei.

Hopelijk zijn ze dan ook wat concreter.

 

 

Hoe verder met Hamerkwartier en Sixhaven?

De plannen voor Vogelbuurt en IJpleinbuurt kunnen wat ons betreft dus gewoon verder.

Maar voor Hamerkwartier en Sixhaven ligt dat anders.

Die mogen best nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden.

 

Hamerkwartier

6700 woningen bijbouwen zonder een goed mobiliteitsplan kan natuurlijk helemaal niet.

Zie: de onzalige plannen voor de rotonde Meeuwenlaan.

Wat ons betreft worden deze plannen aangehouden tot er beter is onderzocht wat de gevolgen zijn voor de bestaande buurten.

 

Sixhaven

Ook de plannen voor het Sixhavengebied mogen wat ons betreft van tafel

De plannen zijn destijds gestart onder het motto: “Uitrol binnenstad milieus naar de omringende wijken”.

Als wij kijken wat er de laatste jaren allemaal is gebeurd in de binnenstad, dan zien wij eerder behoefte aan het omgekeerde.

 

Onze eigen inzet: prioriteit voor korte termijn

In afwachting van herijking van de lange termijnplannen gaan wij ons vooral richten op de korte termijn.

En daar is meer dan genoeg te doen.

 

Huurverhoging De Punt

Zoals bekend verkeren de woningen van De Punt in zeer matige staat. De afgelopen 2 jaar heeft De Key 15 technische onderzoeken laten uitvoeren. En die hebben dat nog eens krachtig onderstreept.

Eind vorig jaar hebben wij overeenstemming bereikt met De Key wat er allemaal moet gebeuren. En daar waren wij heel blij mee en dat hebben wij De Key ook laten weten.

Helaas blijkt de vreugde van korte duur.

Want dezer dagen viel er een brief van De Key in de brievenbussen met de mededeling dat de huur toch wordt verhoogd

Ondanks de slechte staat van de woningen.

En ook nog eens midden in een diepe crisis waarin veel bewoners met een flinke inkomensdaling zullen worden geconfronteerd.

De verontwaardiging daarover is groot.

De bewoners stappen nu in grote getale naar de huurcommissie. Wij gaan ze daarbij voluit steunen.

 

Starterswoningen in De Punt

Ook zo’n verhaal met een voorgeschiedenis.

Het gaat om een winkelpand dat een paar jaar geleden is afgebrand en daarna tegen hoge kosten hersteld door De Key.

Vervolgens heeft De Key het pand langdurig leeg laten staan, met als gevolg dat het is gekraakt en flink vernield.

Na ontruiming heeft De Key besloten om het pand te verbouwen tot starterswoningen. Zonder overleg met de buurt!

Die verbouw is nu bijna afgerond.

Wij gaan De Key nu 2 vragen stellen:

  1. om niet opnieuw zo lang te treuzelen
  2. de woningen toe te wijzen aan starters uit de buurt

Dat laatste zou een goede oplossing zijn voor een lastig probleem.

Namelijk het probleem dat starters vaak snel weer zijn vetrokken.

En daardoor geen enkele binding met de buurt aangaan.

 

Schoonmaken buurt

Het slechte schoonmaken van onze buurten blijft een grote en voortdurende bron van ergernis.

Onlangs is er een nieuwe acties groep opgericht met de geuzennaam “Napels aan het IJ”.

Komende tijd gaan wij samen met hen kijken hoe wij de druk op de gemeente kunnen opvoeren.

 

Operatie Dirk

 

Het gebied rondom Dirk en de fiets- en voetgangers routes naar Jumbo zien er niet uit.

Wij hebben begin van dit jaar samen met bedrijven en corporatie een plan opgesteld om dat te verbeteren.

Zie eerdere nieuwsbieven.

Dat hebben wij op 11 maart aangeboden aan de stadsdeelcommissie.

Die zei daar heel blij mee te zijn. Maar daarna is het heel stil geworden.

Wij willen toch wel graag een antwoord. In de vorm van een concreet uitvoeringsplan.

 

Schouw De Punt

De huurderscommissie heeft een uitgebreid schouw rapport opgesteld.

Dat hebben wij op 6 februari aangeboden aan stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud.

Van haar ook weer complimenten voor het vele werk.

Inmiddels zijn her en der wel wat dingen gedaan.

Maar er is nog veel meer blijven liggen.

Ook hier zouden wij graag een gemeentelijke to do list willen zien.

Wanneer wat gaat worden aangepakt.

 

Plannen Meeuwenlaan

Door de crisis duurt het dus nog even voor wij de lange termijn plannen voorgelegd krijgen

Het is niet anders.

Waar wij wel problemen mee hebben is dat er nog steeds geen visie op de Meeuwenlaan ligt.

De Meeuwenlaan vormt de verbinding tussen Vogelbuurt en Hamerkwartier.

Maar is nu al een lastig over te steken barrière.

En dat gaat nog veel erger worden als er in het Hamerkwartier 6700 woningen bijkomen.

 

September vorig jaar heeft de gemeente aangekondigd dat er een visie zou worden opgesteld voor de hele Meeuwenlaan.

Dat vonden wij een prima idee.

Maar zoals inmiddels gebruikelijk werd het daarna weer stil.

In december zijn wij maar eens gaan informeren hoe de zaken er voor stonden.

Antwoord “er wordt aan gewerkt”.

Afgelopen maand hebben wij nogmaals gevraagd naar de stand van zaken.

En aangegeven dat de Meeuwenlaan voor ons een top prioriteit is.

Antwoord:

Er is nog niks wat wij kunnen delen.

Door dit te blijven vragen roepen jullie irritatie op en houden jullie ambtenaren van het werk.

Zodra er iets concreets is, horen jullie van ons en kunnen jullie (formeel) inspreken.

Tsja…..

Dat is die beruchte (formele) inspraak aan het einde van de rit.

Waarin je met veel moeite misschien nog wat punten en komma’s kunt veranderen.

Dat zullen wij zeker doen als dat nodig is.

Maar wij willen graag vanaf het begin bij het project betrokken worden.

Omdat de ervaring leert dat dan de belangrijkste richtinggevende beslissingen worden genomen.

Nu de gemeente blijft weigeren ons daarbij te betrekken, gaan wij doen wij inmiddels al meerdere malen hebben gedaan.

Namelijk zelf opschrijven wat wij willen met de Meeuwenlaan.

Wij zijn daarmee al aardig gevorderd en hopen dat begin volgende week af te hebben.

Daarna zullen wij dat aan jullie voorleggen.

 

Online buurt raadpleging

Om dat fysiek vergaderen nog niet mogelijk is moet dat digitaal.

Wij hebben daarvoor een tool ontwikkeld.

Daar gaan wij deze week mee proefdraaien.

Dat doen wij in de vorm van een buurtquiz.

Met een leuke prijs.

Een lunch voor 2 personen in de VerbroederIJ, te verloten onder de inzenders.

De tool werkt heel simpel, gewoon op de link klikken, en aan de slag.

https://forms.gle/waRY5nkF7R5GPGSC6

 

Als de tool goed werkt dan gaan wij die inzetten voor de meningspeiling Meeuwenlaan.

Wij zoeken nog naar een goede prijs.

Wij denken aan een reis voor 2 over de Meeuwenlaan.

Te beginnen met kopje koffie en een gebakje bij Al Ponte, daarna een versnapering bij de VerbroederIJ en afsluitend een ijsje bij IJskoud.

 

 

MdB

30-04-2020