Nieuwsbrief 8 maart 2020

 

Toekomstplannen

 

Dit gaat een druk voorjaar worden!

 

De Gemeente komt met 2 belangrijke nota’s:

 • De principenota; met de vervolgplannen voor Vogelbuurt en IJplein , 12 maart
 • Een update van de plannen voor Hamerkwartier; eind april

Wij presenteren zelf ook 2 belangrijke producten:

 • Factor 4:

Een plan om de verkeersgroei in goede banen te leiden en de leefbaarheid van de tuindorpen te waarborgen: 26 maart

 • Operatie Dirk:

De definitieve plannen voor het opknappen van de entree naar Dirk en de fiets/voetgangersroute naar Jumbo, 11 maart

 

Wij wachten nog op besluitvorming over de scenario’s voor IJplein en Sixhaven.

Want die is door de gemeente doorgeschoven naar komend najaar.

 

Plannen in uitvoering

 

Renovatie Zwanenplein eo

 

Ondertussen gaat de verbetering van de woningen Zwanenplein en omgeving gaat gestaag verder.

En het eindresultaat mag er zijn.

Maar de verbouwing zorgt natuurlijk voor heel veel (tijdelijk) ongemak.

In de woningen zelf.

Maar ook op straat: omdat veel bewoners de gelegenheid aangrijpen om zelf ook aan de slag te gaan.

En dat zorgt voor veel extra grof vuil.

Wij hebben de gemeente en Rochdale gevraagd om de ophaal daarvan te verbeteren.

En dat lijkt (enigszins) te hebben geholpen.

Maar echt enthousiast kunnen wij er nog niet over worden.

Wij blijven de vinger aan de pols houden!

 

Renovatie De Punt

In december hebben wij gemeld dat De Key flink gaat investeren in het opknappen van de woningen in De Punt.

Ter voorbereiding zijn vorige week zijn 2 informatie bijeenkomsten geweest.

Die zijn in heel goede sfeer verlopen.

Iedereen is blij dat er na zoveel jaren van verwaarlozing nu wat gaat gebeuren.

Maar er zijn natuurlijk ook zorgen:

Gaat het veel overlast geven?, moet ik tijdelijk mijn huis uit?, wat gaat er gebeuren met de verbeteringen die ik zelf heb aangebracht? Wat wordt de huur na verbetering? Enz.

De bewonerscommissie en De Key gaan nu overleg over de uitwerking van de plannen en de antwoorden op de vele vragen.

Meer info via de bewonerscommissie van De Punt.

 

Schouw openbare ruimte De Punt

Niet alleen de woningen, maar ook de straten en de pleinen in de Punt, zijn langdurig verwaarloosd.

De bewonerscommissie heeft eind vorig jaar, samen met Gemeente en De Key, een schouw gehouden.

De commissie heeft de uitkomsten  begin februari aangeboden aan  Stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud.

Die heeft toegezegd dat zij zich gaat inspannen om alle gebreken snel aan te pakken.

En een plan op te stellen voor de langere termijn; in samenhang met de renovatie van de woningen.

 

Toekomstplannen gemeente

 

Principenota

Op 12 maart is het dan zover.

Dan presenteert de gemeente de lange termijnplannen voor onze buurten.

Daar hebben wij heel lang op moeten wachten.

Zo lang dat wij in november 2018 een brief aan de gemeenteraad hebben geschreven met de oproep om meer tempo en meer ambitie.

Dat is toen ook toegezegd.

Op 8 juli vorig jaar hebben gemeente en corporaties een bijeenkomst georganiseerd waarop een tussenstand is gepresenteerd.

Daarna werd opnieuw lang stil.

Zo stil dat wij zelf maar een voorzet hebben geschreven.

Zie vorige nieuwsbrief en site.

Op 12 maart gaan wij zien wat daar allemaal van is overgenomen.

Wij zijn benieuwd!

De bijeenkomst vindt plaats in het Brederode Beroepscollege, Meeuwenlaan 132.

Je kunt kiezen uit 2 momenten: tussen 16:00 en 18:00 uur of tussen 19:00 en 21:00 uur

Wij zullen daar met een eigen stand aanwezig zijn.

 

Update plannen Hamerkwartier

 

De gemeente heeft een update aangekondigd van de plannen voor het Hamerkwartier.

En dat wordt tijd.

Het Hamerkwartier is al in 2016 aangewezen als versnellingslocatie.

Maar, met uitzondering van North Orleans en het nieuwe Hotel, is er nog niets gebouwd.

De laatste algemene informatiebijeenkomst dateert van 30 nov 2017!

Daarna is de projectnota uitgebracht.

En het wachten is nu op de uitwerking.

Daar hebben wij nog heel weinig over gehoord.

 

Ondertussen beginnen de vragen zich aardig op te stapelen:

 • Hotel en Wonder

Ineens waren ze daar:

Een enorm en foeilelijk hotel

( er heeft zich 1 buurtbewoners gemeld die het wel mooi vindt)

En een nieuwe, schrikbarend dure, toeristenattractie.

Het oude (maar nog steeds van  kracht zijnde) bestemmingsplan laat dat allemaal toe.

Vanuit onze buurten is hier helemaal geen behoefte aan.

Onze vraag:

Waar blijft het nieuwe bestemmingsplan, waarmee dit soort ontwikkelingen kunnen worden tegengehouden?

 

 • Hoogbouw

In de projectnota Hamerkwartier is aangekondigd dat er in totaal 46 torens gaan bijkomen.

Waarvan:

 • 7 van 30 meter (zo ongeveer even hoog als de huidige torens bij de rotonde)
 • 26 van 45 meter.
 • 13 van maar liefst 60 meter.

Wij zijn niet per se tegen torens. Maar dit zijn er wel heel veel!

Waarvan 5 direct langs de Meeuwenlaan.

In strijd met het eigen uitgangspunt dat de straatwanden moeten aansluiten op omliggende buurten.

En 2 in de zichtlijnen vanuit de Vogelbuurt.

Waar blijft de aangekondigde hoogbouwstudie?

 

 • Woningbouw

De gemeente heeft herhaaldelijk aangekondigd dat een deel van de nieuwbouw beschikbaar zou komen voor bewoners van de Vogelbuurt.

Het wordt tijd om die toezegging concreet te gaan invullen.

In samenhang met de plannen voor Vogelbuurt en IJplein. (principenota)

 

 • Meeuwenlaan

In het projectplan Hamerkwartier staan prachtige plaatjes hoe mooi en groen de Meeuwenlaan er straks gaat uitzien.

Maar dat is natuurlijk onmogelijk als er zoveel woningen en auto’s bijkomen.

De gemeente heeft een visie document aangekondigd voorde Meeuwenlaan.

En aangegeven dat die visie in overleg met de buurt zou worden opgesteld.

Wij hebben nog niets gezien.

Het enige plan wat wij kennen is een ontwerpverkenning voor ombouw van de rotonde tot een kruispunt met stoplichten .

Daar zijn wij niet tegen.

Maar wel tegen de vergroting van het aantal autostroken van 10/11 naar 21.

Aantasting beschermd stads en dorpsgezicht.

Kap van monumentale bomen.

En in strijd met eigen gemeentelijk verkeersbeleid!

 

Onze eigen plannen

 

Factor 4

Als alle gemeentelijke woningbouwplannen doorgaan, gaat het aantal woningen in Oud Noord verviervoudigen.

Het wegennet van onze tuindorpen kan dat natuurlijk nooit verwerken.

Omdat gemeentelijke mobiliteitsplannen uitblijven, het wij zelf maar een plan opgesteld.

Dat plan, met de titel factor 4,  gaan wij op 26 maart as met de buurt bespreken

In Nieuw Amstelrade, Albatrospad 68.

(bij de rotonde Johan van Hasseltweg/Meeuwlaan)

Van 19:30 tot 21:00 uur.

Noteer dat alvast in je agenda.

De nota komt volgende week op de site.

Wij sturen een mail als het zover is.

 

Operatie Dirk

Wij hebben onze plannen, voor een kleine opknapbeurt van het gebied rond Dirk van de Broek en voor een betere voet- en fietsroute naar Jumbo,  vorige maand met de buurt besproken.

Wij gaan de uitkomsten op 11 maart aanbieden aan de stadsdeelcommissie met het verzoek om het estafette stokje over te nemen.

Vanuit het Hamerkwartier hebben wij inmiddels de toezegging dat de fiets/voetgangersroute naar Jumbo, direct na oplevering van het hotel zal worden verbeterd.

Over het gebied voor Dirk zijn wij nog in overleg.

 

 

MdB

8 maart 2020