Nieuwsbrief 20 augustus 2022

In de vorige nieuwbrief waren wij voorzichtig optimistisch.
Mede op basis van toezeggingen en moties in de raad.

In deze nieuwbrief moeten wij helaas een heel ander geluid later horen
Van de uitvoering van de gedane toezeggingen is tot dusver heel weinig terecht gekomen.
Zie bijgevoegde brief aan de Raad.

Ondertussen worden wij geconfronteerd met een heel nieuwe crisis
Van explosief stijgende energie kosten en snel oplopende kosten van levensonderhoud.
Een de vele laagstbetaalden in onze buurten het hardst zal gaan treffen.

Die crisis vereist ingrijpende aanpassingen van beleid over de volle breedte.
En vanzelfsprekend ook van het beleid voor onze eigen buurten.
Wat ons betreft als eerste prioriteit het terugdringen van de energiekosten.
Door versnelde renovatie van de slechtste woningen.
(de E, F en G labels)
Waarvan wij er in de Vogelbuurt helaas nog heel veel hebben..
Omdat ingrijpende renovatie tijd neemt is een pakket van aanvullende maatregelen nodig ter overbrugging.
Bestaande uit:
• Financiële compensatie (met extra aandacht voor de laagst betaalden)
• Huurverlaging (voor E, F en G woningen)
• En Kleine beurt om de grootste energielekken aan te pakken ( verhoogde inzet fixbrigade)

Gezien de langdurige verwaarlozing van onze buurten moet er natuurlijk nog veel meer gebeuren.
Bijgevoegd een overzicht van alle wensen voor het komend jaar.
Daarover gaan wij half september een buurtbijeenkomst beleggen
Met uitnodiging van de eerstverantwoordelijke bestuurders en ambtenaren en de corporaties.

Datum volgt.

BIJLAGE

MdB 20 aug 2022