Nieuwsbrief december 2019

 

Beste Allen,

 

Wij eindigen dit jaar met heel goed nieuws!

Twee jaar geleden kwamen de bewoners van De Punt met een vernietigend rapport over de kwaliteit van hun woningen.

Daarna is een lange strijd ontbrand over de aanpak.  Waarbij de bewonerscommissie van alle kanten steun heeft gekregen.

En dat heeft geholpen!

Afgelopen maandag kwam het bericht dat De Key ruim 50 miljoen gaat uittrekken voor achterstallig onder onderhoud en verbetering van De Punt.

Wij zijn daar heel blij mee.

Felicitaties aan de bewonerscommissie en dank aan al degenen die mee hebben geholpen om dit resultaat te bereiken.

 

Verbetering van Woningen Rochdale gaat gestaag verder

Na de voltooiing van het proefproject aan de Rietzangerweg, is Rochdale gestart met de woningen rond het Zwanenplein. En dat gaat heel snel.

Het is geweldig om te zien hoe de woningen en buurt daarvan opknappen.

 

Belangrijke beslissingen in 2020

Met het op gang komen van de vernieuwing zijn er ook zorgen.

Allereerst over rechten van bewoners tijdens de ingreep en de betaalbaarheid

En vervolgens over de verdere ontwikkeling van de buurt, onder toenemende druk vanuit omringende gebieden.

Voor het komend jaar staan weer een aantal belangrijke besluiten op het programma:

Waaronder:

Uitwerking plannen de Punt

Besluitvorming over de scenario’s Sixhaven en IJplein eo

Opknapbeurt voor het gebied rond Dirk en Jumbo

Ombouw van de rotonde Meeuwenlaan/Dirk Hasseltweg

Nieuwe woningverbeteringsprojecten: oa rond Spreeuwenplein

 

Kortom:

Werk genoeg.

 

Voor nu:

Prettige Kerstdagen

Nog even nagenieten van het  goede nieuws.

En een goede start van het nieuwe jaar.

 

 

MdB 20-12-2019