Nieuwsbrief november 2019

 

Operatie Dirk

 

Het Hamerkwartier wordt her-ontwikkeld en voor de Vogelbuurt en de IJplein is een vernieuwingsplan in de maak.

Het gebied rond Dirk van de Broek en Jumbo vormt het scharnierpunt tussen beide gebieden.

Dat gebied heeft grote stedenbouwkundige potentie (havenkom), maar biedt nu een troosteloze aanblik.

Omdat lange termijn maatregelen nog een hele tijd op zich zullen laten wachten, is er grote behoefte aan korte termijn maatregelen die het geheel weer enige uitstraling kunnen geven.

Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met alle betrokken partijen een plan te gaan maken.

Dat willen doen in de vorm van 2 ontwerp ateliers:

Het eerste, op 3 december as,  is bedoeld om alle wensen en ideeën in kaart te brengen

Het tweede, op 16 december as, om te kijken of wij daar een plan van kunnen maken

De ateliers vinden plaats onder leiding van stedenbouwkundig Bureau Urhahn.

Tijden: van 19:30-21:00 uur

Locatie:  Huis van de Wijk De Meeuw, Motorwal 300, 1021 PH Amsterdam.

Graag alvast de data in je agenda zetten.

Nadere berichten volgen.

Mocht je niet kunnen, dan kun je natuurlijk ook per mail je wensen en ideeën inbrengen.

 

 

Afscheid van Remco de Graaff

Na 16 jaar Amsterdam Noord, waarvan een aantal als onze buurtmakelaar, gaat Remco vertrekken.

Wij willen hem bij deze bedanken voor al het werk wat hij voor onze buurten heeft gedaan. En vooral ook voor de prettige manier waarop. Wij wensen hem veel succes in Amsterdam West.

Dank ook aan het stadsdeel dat er in is geslaagd om tijdig een opvolger te vinden. Zodat er geen gat valt.

Dus ook een welkom aan de nieuw buurtmakelaar Machtelt Kooijman. Wij hopen snel kennis te kunnen maken.

 

Voortgang woningverbeteringsplannen

 

Rochdale: Zwanenplein en omgeving

 

Na de geslaagde afronding van het proefproject aan de Rietzangerweg, is dit najaar gestart met het vervolg. Te beginnen in de Eendenstraat en daarna door naar het Zwanenplein.

Voor wie daar niet dagelijks langskomt: ga kijken! Je zult zien hoe een verwaarloosd complex hiervan opknapt.

Binnenkort gaan wij met Rochdale bespreken wat wij van deze plannen kunnen leren voor de vervolgprojecten .

 

De Key: De Punt

Dat eerstvolgende grote project is de verbetering van De Punt. Helaas verloopt de voorbereiding van dit project heel moeizaam.

Zo moeizaam dat wij naar de gemeenteraad zijn gestapt en hebben gevraagd om ondersteuning.

De komende maanden zal blijken of dat ook echt gaat helpen.

 

Meeuwenplantsoen

Tot onze verrassing is het plantsoen afgelopen zomer in gebruik genomen als bouwdepot voor werkzaamheden in het Blauwe Zand.

Zonder enig overleg met de buurt.

En terwijl er in de omgeving prima alternatieven voorhanden zijn.

Bijvoorbeeld op het oude opslagterrein van Draka.

Verenigd Vogeldorp heeft inmiddels 2 klachten ingediend:

De eerste tegen het depot (NB beschermd stadsgezicht en woningen met kwetsbare funderingen)

De tweede tegen de onhebbelijk wijze waarop de bewoners te woord zijn gestaan.

Beide klachten worden door ons voluit ondersteund.

 

Onderhoudsklachten

Onze buurten zijn langdurig verwaarloosd. Dus zijn er veel klachten.

De afdoening daarvan laat heel veel te wensen over.

Het duurt vaak lang voor er iets gebeurt. Dat gaat vervolgens vaak niet goed. En als je daar wat van zegt wordt je zeer onvriendelijk te woord gestaan.

Wij hebben daarover al eerder aan de bel getrokken

Onze signalen zijn opgepakt door De Balie en AT5.

Project Huren met kuren; zie vorige nieuwsbrief

Op 25 november gaan wij opnieuw over in debat met de corporaties in de Balie.

 

De lange termijn plannen

De lange termijn plannen voor Hamerkwartier, Vogelbuurt, Sixhaven en Sprong over het IJ hebben allemaal vertraging opgelopen.

Maar laat je je niet in slaap sussen. De ambtelijke molens draaien langzaam maar gestaag verder.

De plannen die nu worden uitgewerkt gaan op termijn grote consequentie hebben.

Met als belangrijkste thema’s:

Verdichting: Hamerkwartier, Sixhaven.

Verkeer en drukte die dat met zich mee brengt.

De toenemende druk op bestaande buurten (gentrification).

 

Omdat de gemeente het gebied in stukken heeft opgeknipt bestaat er geen goed overzicht.

Dat ziet de gemeente inmiddels ook. Daarom is er een team “samenhang” opgericht.

Maar dat opereert uitsluitend intern ambtelijk. Wij gaan vragen om die samenhang ook een met de bewoners te gaan bespreken.

Met als belangrijkste punten: het (overall) mobiliteitsplan en het (overall) groenplan.

Ook hier: wordt vervolgd.

 

MdB 12 november 2019