Nieuwsbrief Vogelbuurt en IJpleinbuurt
27 september 2022

Noteer
Meepraten en meedenken over de plannen voor onze buurten?
Op 12 oktober as organiseren wij informatie bijeenkomst.
Oa over de Meeuwenlaan, de locatie Kinderboom, de VerbroederIj en de lange termijn plannen voor Noord.
Locatie: De Meeuw, van 19:30 tot 21:00 uur

Energie armoede
De grote zorg voor dit najaar en komende winter: kan ik mijn energie rekening nog betalen?
Het Rijk en de gemeente hebben inmiddels een hele reeks van maatregelen genomen.
Grote vraag:
Bereiken wij iedereen die in de problemen dreigen te raken?
En kunnen wij die voldoende soelaas bieden?
Wij gaan binnenkort met alle “aanbieders” om tafel zitten om te kijken waar knelpunten zitten.
En te bespreken wat daar aan gedaan kan worden.

Isolatie offensief
Voor de langere termijn hebben Het Rijk en de gemeente een isolatie offensief aangekondigd.
Te beginnen met de aanpak van de slechtste woningen: de E, F en G labels.
In onze buurt 476 woningen.
Een deel daarvan zit in lopende en voorgenomen renovaties.
Waaronder De Punt: in uitvoering.
En het Koekkoekplein en de Havikstraat: in voorbereiding.
Wij gaan met de corporaties inventariseren welke woningen er dan nog overblijven.
En wat daarmee moet gebeuren.

Nakomeng van toezeggingen

Bij de behandeling van de plannen voor Hamerkwartier en de plannen voor onze eigen buurten zijn allerlei toezeggingen gedaan en moties aangenomen.
Met als kern: Vogelbuurt en IJplein buurt verdienen beter.

Van al die toezeggingen is tot dusver heel weinig terecht gekomen.
Daarom zijn wij terug gegaan naar de gemeenteraad met de vraag: komt er nog wat van?

De nieuwe wethouders hebben ons verzekerd dat ze op korte termijn hierop zullen reageren.
Wij wachten af!

Meeuwenlaan
In afwachting van de brief over het totaal aan toezeggingen hebben wij met de gemeente afgesproken dat wij op korte termijn gaan bespreken wat er allemaal gaat en moet gebeuren aan de Meeuwenlaan.
Van de ombouw van de Rotonde tot en met aanpassingen bij Dirk van de Broek.
Van verbeteren verkeersveiligheid op de ventwegen tot vergroening in afwachting van definitieve plannen.
Wil je meedenken en meepraten? Kom naar de informatie bijeenkomst van 12 oktober.

Kinderboom
De Kinderboom gaat binnen enkele jaren verhuizen naar nieuwbouw op het Exclusivaterrein in het Hamerkwartier,
Daardoor komt de huidige locatie vrij.
Wij hebben de gemeente gevraagd om nu al te beginnen met planvorming.
Omdat die nu eenmaal veel tijd neemt.
En wij willen voorkomen dat de locatie langduri?g leeg blijft staan.
Wil je meedenken en praten over de invulling
Op de informatie bijeenkomst gaan wij een klein groepje formeren dat verder gaat overleggen met de gemeente.

De VerbroederIJ

Zoals waarschijnlijk bekend wilde de gemeente op de plek van De VerbroederIJ een tijdelijke school bouwen.
Wij vonden dat een heel slecht idee; zo pal naast Albemarle.
Gelukkig is dat plan nu afgeblazen.
Daarmee zijn de kansen voor de VerbroederIj om te blijven flink verbeterd.
In volgende nieuwbrief meer.

Lange termijn plannen voor Noord
Voor de komende jaren blijft Amsterdam Noord de grootste nieuwbouw locatie in de stad.
Tegelijker moet er dringend wat worden gedaan aan de sociale achterstanden en fysieke verwaarlozing van bestaand Noord.
Tot dusver loopt dat heel moeizaam.
In het nieuwe coalitie akkoord is afgesproken dat er na de masterplannen voor Zuid Oost en Nieuw West ook een aanpak Noord gaat komen.
Ik heb een lijstje opgesteld met wensen vanuit onze buurt.
Mocht je daar op willen reageren: graag!
Zo nodig gaan wij daar dan een aparte bijeenkomst over organiseren.
Met terugkoppeling naar de gemeente.

MdB 27-09-2022