Groen

Noord is een groen stadsdeel. Wij vinden dat wij daar heel zuinig op moeten zijn. In de tuindorpen vormt het groen een essentieel onder deel van het stedenbouwkundig concept. En draagt in hoge mate bij aan het leefklimaat

In de concept visie van gemeente en corporaties zien wij voorstellen om verschillende groenstroken te gaan bebouwen. Wij vinden dat niet stroken met de tuinstad opzet en ook strijdig met de status van beschermd stadsgezicht. Wij zullen ons daar dus tegen verzetten.