Bundelen van de krachten

De gemeente werkt hard aan nieuwe plannen voor Hamerkwartier en Sixhaven. Ondertussen komt de verbetering van onze eigen buurten maar moeizaam van de grond. Voor enkele deelgebieden zijn plannen in ontwikkeling. Maar de betrokken bewonersgroepen hebben vaak het gevoel dat zij er helemaal alleen voor staan. Daarom willen wij de krachten gaan bundelen.

Speerpunten

De gemeente en corporaties hebben aangekondigd dat zij, samen met de bewoners, een werkplan willen opstellen voor onze buurten. Die toezegging hebben ze al meerdere keren gedaan. Wij gaan er op toezien dat de toezeggingen ook echt worden nagekomen. Te beginnen met de uitvoering van de twee verbeteringsprojecten die nu in voorbereiding zijn: de Ganzenweg eo en De Punt. En vervolgens de plannen voor de langere termijn. Wij hebben daarvoor al een voorzet geleverd.

Werkwijze

  • Uitwisseling van kennis en ervaringen: via site, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.
  • Ondersteuning van afzonderlijke bewonersorganisaties als zij er niet uitkomen, met gemeente en corporaties.
  • Acties op overkoepelende thema’s; van vuilophaal tot plannen voor de langere termijn.
  • En, zo nu en dan, een gezamenlijk buurtfeest.

Contact

info@bewonersplatformvogelbuurtijplein.nl