Napels aan het IJ
Bewonersplatform start actie om zwerfvuil en huisvuil aan te pakken

“Het lijkt hier wel een getto”, dat is wat bewoners zeggen over het rondslingerend vuil in Vogelbuurt en IJplein. Daarom voert bewonersplatform Vogelbuurt-IJplein de actie ‘Meimaand Meldmaand’. We roepen buurtbewoners op om de hele maand mei extra alert te zijn op rondslingerend afval en volle containers. En om dit te melden bij de gemeente.

Afval en zwerfvuil aanpakken
Het Bewonersplatform wil problemen oplossen waar bewoners het meest mee zitten. Tijdens een buurtlunch in de Kromhouthal hebben we daarom gevraagd wat er hier beter kan. Het antwoord was luid en duidelijk: vuilnis dat naast containers is geplaatst en zwerfafval. Een aanwezige noemde het hier zelfs “Napels aan het IJ”.

De vuilniscontainers in de buurt zijn een bron van ergernis. En de maatregelen van de afgelopen tijd hebben onvoldoende geholpen. Denk aan vuilniscontainers die vervangen zijn door containers waar geen pasje voor nodig is. En dat er wekelijks in plaats van maandelijks grofvuil wordt opgehaald. Vooral Zwanenplein, Meeuwenlaan, Koekoeksplein en Spreeuwenpark zijn berucht. De containers zijn vaak overvol of stuk en er ligt altijd troep naast.

Melden helpt!
Het helpt om juist nu je melding te doen. Want het is onderdeel van een grotere aanpak. Alle acties samen kunnen het verschil maken. Doe mee en meld actief via 14020 of meldingen.amsterdam.nl.

De acties die het Bewonersplatform in gang heeft gezet of nog gaat doen:
• presentatie van resultaten buurtlunch en foto’s afvalprobleem aan gebiedsmakelaar en gebiedscoördinator
• eerste gesprek met experts afval van verschillende diensten bij gemeente
• flyeren bij bewoners
• in gesprek met winkels en horeca over actie Meimaand Meldmaand
• vervolggesprek met gemeente over resultaten Meimaand Meldmaand
• objectief maken hoe groot het probleem is
• gesprek en inzage in metingen zwerfvuil
helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en de gemeente hierop aanspreken
• helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is
• inventarisatie van succesvolle voorbeelden uit andere buurten en deze gebruiken voor een schonere Vogelbuurt-IJplein
• inventarisatie van succesvolle voorbeelden uit andere buurten
• in gesprek blijven met gemeente over resultaat van hun en onze acties en waar nodig aanpassen
• in gesprek met gemeente over effect van hun en onze acties en waar nodig aanpassen voor meer resultaat.