Uitslag enquête Bewonersplatform Vogelbuurt-IJplein

Tijdens de buurtlunch in de Kromhouthal hebben we een kleine enquête gehouden onder de bezoekers over de buurt. We hebben 3 vragen gesteld:

• Wat gaat er goed in uw buurt?
• Wat gaat er minder goed?
• Wat zou u graag verbeteren?

72 buurtbewoners hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is echt fantastisch. We hebben nu een beter beeld van wat er leeft in buurt. Hieronder de uitslag van deze mini-enquête.

Saamhorigheid
Over het antwoord op de eerste vraag was iedereen opvallend eensgezind. Er is een goede sfeer in de buurt: saamhorigheid, sociale cohesie, leuk contact met de buren. 51 van de 72 noemen dit als iets dat goed gaat in onze buurt.

“Iedereen zegt gedag tegen elkaar.”
“Ik vergelijk het wel eens met een dorp. Men helpt elkaar graag.”

De Verbroederij en het buurthuis de Meeuw werden vaak (18 keer) expliciet genoemd als plekken waar het gezellig is en leuke activiteiten worden georganiseerd. Dat gaat dus goed. Ook de horeca in het Hamerkwartier wordt genoemd als een positieve ontwikkeling.

“Steeds meer eetgelegenheden.”

Vuilnis en zwerfafval
Over wat minder goed gaat waren de meesten het ook wel eens: vuilnis en zwerfafval. Dit is wel 50!! keer genoemd en echt een punt van zorg. Ondanks dat de meeste vuilniscontainers zijn vervangen door containers waar geen pasje voor nodig is en er nu wekelijks in plaats van maandelijks grof vuil wordt opgehaald, zijn de vuilniscontainers in de buurt nog steeds een bron van ergernis. Vooral het Zwanenplein wordt met name genoemd. De containers zijn vaak overvol of stuk en er ligt altijd troep naast. Daar valt dus veel te verbeteren. Hetzelfde geldt voor zwerfafval. Dat moet echt worden aangepakt.

“Dat de gemeente reiniging is komt vegen, er ligt nog steeds vuurwerk op straat.”

De oplossingen die worden genoemd liggen voor de hand: samen de straten schoonhouden, schoonmaakdiensten de straten meer of beter laten vegen, de vuilniscontainers vaker legen en ook de laatste containers met pasje vervangen voor containers zonder en meer prullenbakken op straat.

“Laten we netjes houden, met zijn allen.”

Waarom zijn de straten zo vervuild? Wat zijn de oorzaken? Waarom blijft zwerfvuil zo lang liggen? Hoe krijgen en houden we straten schoon, en hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn vuilniszak in de container gooit en niet meer ernaast zet? Welke maatregelen werken? Dit zijn vragen waarover het bewonersplatform op zeer korte termijn in overleg gaat met de gemeente.

Groen
Ook het groen in de buurt wordt veel genoemd (20 keer). Meer groen, meer bomen en bloembakken zijn gewenst. “Stoppen met kappen van bomen.” Ook onkruid wieden is een aantal keer genoemd (3) en iemand suggereerde om ouderen die misschien zelf niet meer in staat zijn om hun tuin te onderhouden daarbij te helpen.
“Waarom worden er zo veel bomen gekapt?” Ook over de groenvoorziening wil het bewonersplatform in gesprek met de gemeente.

Voorzieningen voor de jeugd en overlast door jongeren
Op een positieve opmerkingen over de voetbalkooi na, zien veel buurtbewoners het ontbreken van activiteiten voor jongeren in de buurt als een gemis. De speeltuin op het Zwanenplein is slecht onderhouden en kan wel een opknapbuurt gebruiken. Iemand had daar zelf een concreet voorstel voor:

“Speeltuin beter maken met een trampoline en twee kabelbanen”

Overlast door jongeren wordt ook een aantal keer genoemd. Een aantal (3) noemt criminaliteit en uit zorg over ouders die geen grip hebben hun kinderen (1).

Verkeer en parkeerplaatsen
Dat auto’s zorgen voor overlast blijkt ook uit de enquête (6 keer genoemd). Het wordt steeds drukker in de buurt en er wordt te hard gereden. Ook geven een aantal respondenten aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Maar dat zou ook weleens kunnen komen omdat mensen uit andere stadsdelen of buiten de stad in onze buurt hun auto parkeren.
De weg ligt vaak open, dat maakt het soms lastig om plekken goed te bereiken. Dit is hopelijk van tijdelijke aard. Bewoners willen daar graag beter over worden geïnformeerd. Er is achterstallig onderhoud aan wegdek en bestrating. Stoepen die aan vervanging toe zijn
worden genoemd en het fietspad Meeuwenlaan dat hobbelig is en op meerdere plekken
scheurt. Kan hier wat aangedaan worden zonder dat de bomen worden aangetast? Ook over deze zaken gaat het bewonersplatform in overleg met de gemeente.

“Te veel juppen” en te weinig woningen voor jongeren.

Tot slot,
Meerdere respondenten klagen over de woningbouwvereniging en de macht van de VVE.
Dat is voor velen een punt van zorg. Ook in de burinnenapp komt dat regelmatig naar voren.
Door het woonbeleid verandert de buurt van samenstelling. Niet iedereen is daar blij mee.

Kortom, genoeg te doen! Volg de ontwikkelingen op onze website.