Bewonerscommissie De Punt
Huurdervereniging Vogeldorp
VerenigdVogeldorp

Bewonerscommissie Albatrospad
VVE Albatrospad

Bewonerscommissie Complex 5
VVE Fazantenweg

Wij zijn nog in gesprek met:
Bewonerscommissie Noord 1 en 2
Leefkringhuis
Zorginstelling Nieuw Amstelrade
Project Commissie Ganzenweg eo