Onderwijs

Waarschijnlijk gaan een aantal scholen en (medische) voorzieningen verhuizen naar het Hamerkwartier. Daar zijn goed argumenten voor. Maar die verhuizing roep ook heel vragen op:

Hoe kunnen kinderen en mensen die slecht te been zijn veilig de Meeuwenlaan oversteken? En als ze oversteken, zullen dan een sfeer aan treffen waarin ze zich thuis kunnen voelen? Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe scholen ook gemengde scholen worden? En als laatste; wat gaan wij doen met ruimtes/locaties die vrijkomen.

In de intentie overeenkomst tussen gemeente en corporaties zijn al afspraken gemaakt over de invulling van de locatie van basisschool De Kinderboom. Zonder enig overleg.

Wij vinden dat dergelijke “een-tweetjes” geen pas hebben. Wij willen eerst een visie op de toekomst van onze buurten en invulling van eventuele vrijkomende gebouwen. En pas daarna afspraken wie daar mag gaan bouwen.