Instroom nieuwe bewoners

Van verschillende kanten krijgen wij klachten over de hoge instroom van mensen met een “rugzakje”. Daarnaast krijgen wij klachten dat steeds meer woningen, met tijdelijke contracten, worden verhuurd aan studenten. Met name door De Key. Uit de koopsector komen berichten over toenemende onderverhuur plus Air BNB.

Opgeteld leiden deze ontwikkelingen tot flinke aantasting van leefbaarheid en sociale samenhang.

Wij willen onze buurten absoluut niet op slot zetten. Maar wij willen wel in overleg met gemeente en corporatie om te kijken hoe wij deze ontwikkelingen kunnen bijsturen.