Vogeldorp

Vogeldorp is het oudste tuindorp van Amsterdam. Bestaande uit semi permanente eengezinswoningen. In de loop van de tijd zijn er meerdere sloopplannen geweest. Maar die zijn allemaal gestuit op goed georganiseerd verzet vanuit de buurt. In de zomer van 2018 heeft het dorp zijn honderdjarig bestaan gevierd.

Huidige situatie

In 1999 zijn de woningen overgegaan naar woningcorporatie De Key. Die heeft de woningen ondergebracht in een VVE, en een flink deel daarvan verkocht.

Opgave

Behoud van het dorp vergt flinke investeringen in fundering en isolatie van de woningen. Dat is een probleem: vanwege de beperkte investeringsruimte bij De Key en bij een deel van de kopers.

Organisatie bewoners

De bewoners zijn van oudsher goed georganiseerd. En hebben in hun strijd voor behoud ook veel steun van buitenaf ontvangen. Onlangs hebben eigenaren en huurders een dorpsraad opgericht.