Vogelbuurt Zuid

De Vogelbuurt is gebouwd voor arbeiders van de grote industriële bedrijven langs het IJ; waaronder de scheepswerf NDSM, Stork en Draka. De buurt is opgezet volgens de principes van de tuinstad. Met Wibaut en Keppler als drijvende krachten. De buurt bestaat vrijwel volledig uit sociale woningbouw, ontworpen door een aantal sociaal bevlogen architecten; waaronder Berlage. De woningen zijn verdeeld over 5 corporaties: Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot IJmere en De Keij. In de loop van de tijd hebben die een (beperkt) deel van de woningen verkocht.

Opgave

De woningen zijn zo’n dertig jaar geleden heel sober gerenoveerd naar de maatstaven van die tijd. Er is sprake van omvangrijk achterstallig onderhoud en flinke woninggebreken.

De grote versnippering van eigendom maakt het lastig om tot een gezamenlijke visie te komen en die vervolgens uit te voeren.

Plannen

Voor de Ganzenweg en Zwanenplein heeft Rochdale in overleg met de bewoners een verbeterplan opgesteld. De vergunning is verstrekt Maar de start uitvoering is vertraagd door onverwachte meerkosten.

Bewonersorganisatie

Er is een zeer actieve projectcommissie, ondersteund vanuit !Woon.