Duurzaamheid

De woningvoorraad in onze buurten is dringend toe aan verbetering. Verder ligt er de opgave om de stad voor 2040 aardgasvrij te maken. Die beide opgaven zullen gecombineerd moeten worden.

Om dat mogelijk te maken zal zo snel mogelijk een energievisie moeten worden opgesteld. Graag in overleg met de bewoners en niet over hun hoofden heen zoals in de Van der Pekbuurt.

Verbetering en verduurzaming zal aanzienlijke investeringen vergen. Zowel van corporaties als van individuele eigenaren. In gemengde complexen zullen de investeringen bovendien op elkaar afgestemd moeten worden. Dat blijkt in de praktijk heel lastig. Het is zaak dat gemeente en corporaties zo snel mogelijk met praktische handreikingen komen, in samenwerking met hypotheek verstrekkers. Wij willen daar graag over meedenken.