Vogelbuurt Noord (De Punt)

Het Noordelijk deel van Vogelbuurt is tussen 1921 en 1928 gebouwd, in opdracht woonstichting Onze Woning. Die stichting is in 1996 opgegaan in woningcorporatie De Key. Er zijn geen woningen verkocht.

Opgave

De woningen zijn zo’n 32 geleden heel sober gerenoveerd, naar de maatstaven van die tijd. Sindsdien is heel weinig gebeurd. De woningen zijn er slecht aan toe. Door bewoners is een zwartboek opgesteld en aangedrongen op snelle maatregelen

Plannen

Er wordt nu gewerkt aan verbeterplannen. Omdat de woningen er nog slechter aan toe zijn dan gedacht, is aanvullende onderzoek nodig.

Probleem: de beperkte investeringsruimte bij De Key.

Organisatie bewoners

De bewoners hebben zich verenigd in een zeer actieve bewonerscommissie. Die wordt ondersteund door !Woon.

De Punt van De Punt

De noordelijke punt was volledig eigendom van woningcorporatie Rochdale. Maar in de loop van de tijd heeft Rochdale een aanzienlijke deel verkocht.

Opgave

Met het verstrijken van de jaren is het (fraaie) complex geleidelijk verrommeld en nu hard toe aan verbetering. De versnippering van het eigendom bemoeilijkt de aanpak.

Plannen

Er liggen nog geen plannen.