IJpleinbuurt

Na het vertrek van de scheepswerven is tussen 1980 en 1987 een nieuwe wijk gebouwd. Door verschillende corporatie met zeer verschillende opvattingen over architectuur en stedenbouw. En dat is nog heel goed terug te zien. Sindsdien is er weinig meer gebeurd.

Opgave

Er is flink achterstallig onderhoud. Het inhalen daarvan wordt bemoeilijkt door het feit dat er aanzienlijke aantallen woningen zijn verkocht

Sixhaven

Voor de Sixhaven en omgeving worden nieuwe plannen ontwikkeld. Die kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de Zuid punt van de buurt. Waaronder sloop en daar is veel verzet tegen.

Opgave

Er voor zorgen dat de zittende bewoners worden gehoord en dat hun belangen op een goede manier worden meegenomen.